Carvey, crowdfunding succes van 2014?

Carvey, crowdfunding succes van 2014?

Carvey is goed op weg één van de crowdfunding revelaties te worden van 2014.  Na twee uur was het beoogde bedrag van $50.000 al behaald. Na dag 1 staat de teller op meer dan $250.00. Tijd dus om Carvey even voor te stellen.

247709bb8c1e305f4599eaa483ca15c2_largeCarvey is duidelijk te kaderen in de Makersbeweging. De opkomst van de doe-het-zelf community kwam al vaak aan bod op Zeronaut en ook in de klassieke mediapasseert het…

View On WordPress

Afgelopen dinsdag organiseerde iCleantech Vlaanderen de Cleantech Connect conferentie in Brussel. De conferentie bracht regionale en internationale spelers samen om de toekomst van cleantech en de kansen voor Vlaanderen te bespreken. De conferentie kende een 250-tal deelnemers voornamelijk uit de industrie en het middenveld, daarnaast waren er ook afgevaardigden uit verschillende overheden en onderzoeksinstellingen.

Meer dan schone technologie

Cleantech is meer dan een schone, milieuvriendelijkere technologie. Het biedt naast de milieu winst ook een duidelijke economische of zelfs maatschappelijke meerwaarde. In de Verenigde Staten en China zijn er enkele grote technologie clusters. In Europa is cleantech echter wijd verspreid over vele kleinere clusters. In Vlaanderen zijn de belangrijkste thema’s energie, materialen, water en mobiliteit.

Concurreren

Met globale concurrentie, duurdere energie en arbeid krijgen Europese bedrijven het moeilijk om traditionele activiteiten verder te zetten. Volgens James Woudhysen wordt in Europa veel te weinig geïnvesteerd in innovatie. Innoveren door het toepassen van cleantech biedt een grote kans om de concurrentie een stap voor te zijn.

 Werk

Volgens Frank Lateur blijft industriële productie ook in Vlaanderen belangrijk. Het zorgt voor directe en indirect werkgelegenheid. Een groot deel van de dienstensector richt zich op de ondersteuning van productie. Het wegvallen van industriële productie zou leiden tot een grotere polarisatie van de maatschappij. Een belangrijke nuancering hierin is dat we niet meer productie jobs moeten creëren. Door de vergrijzing zijn er echter niet genoeg nieuwe arbeidskrachten. Door creativiteit en slimheid kan industriële productie haar positie behouden.

Factor 10 efficiëntie

Daan Roosegaarde gaf vele mooie voorbeelden hoe nieuwe technologie de leefomgeving kan transformeren ten voordele van de levenskwaliteit. Cleantech kan factor 10 efficiëntie mogelijk maken en daarmee de transitie naar duurzaamheid versnellen. Tijdens de conferentie werden een paar voorbeelden vermeld zoals genetisch gemanipuleerde bomen die CO2 in 7 jaar tijd absorberen en als carbon sink kunnen gebruikt worden.

Minder hiërarchie

Melotte werd tijdens de conferentie vaak geprezen als Vlaams succes verhaal. Mario Fleurinck vertelde dat hij de baas is, maar dat er voor de rest binnen Melotte geen hiërarchische structuur is. Het voornaamste verschil is tussen analoge en digitale werkers. Aan de hand van een anekdote gaf hij aan dat innovatie trends die van strategisch belang zijn voor een organisatie in een hiërarchische structuur veel moeilijker naar de top gecommuniceerd worden. Naast interne worden ook externe hiërarchieën doorbroken. Tom Aelbrecht van Janssen Pharmaceutica beargumenteerde dat open-innovatie waarbij verschillende bedrijven en universiteiten samenwerken in multidisciplinaire clusters niet meer weg te denken is.

Transparantie

In globale productie ketens zijn er vele stappen om tot resultaten te komen. Hierdoor is er minder winst per speler en meer kans op corruptie. De digitalisering geeft het publiek meer middelen tot controle en dit is nieuw voor vele bedrijven. Near-shore manufacturing verkort de keten en biedt mogelijkheden om de klant een plaats te geven in de waardeketen en te betrekken in beslissingen. Hierdoor kan er in productie meer transparantie gecreëerd worden.

Netwerken en financiering

De bedrijfswereld gaf aan er stilaan genoeg van te hebben dat de overheid alsmaar meer een controlerende rol uitoefent op hen. Ze gaan liever een partnerschap aan met de overheid. Hierbij kan de overheid een rol opnemen van moderator in netwerk en cluster vorming. En in plaats van banken te steunen kan financiering van innovatie een veel hogere maatschappelijke return on investment genereren.

Kan het nog beter?

Tijdens de conferentie kwamen vooral (mannelijke) bedrijfsleiders aan het woord. Hierdoor kwam tijdens de conclusies vooral het belang van netwerking en financiering naar voor. De signalen van milieuactivisten en controle door overheden werden vaak gezien als een barrière tot innovatie.

Opkomende technologieën bieden echter mogelijkheden om de traditionele dilemma’s die ontstaan tussen het kiezen tussen milieu, sociaal of economische winst overboord te gooien. Nieuwe technologieën kunnen zowel milieu en economische, of sociaal en economische, of milieu en sociale winst maken terwijl er zich geen verliezen voordoen op de derde pijler. Of ze kunnen zelfs winst op de drie pijlers gelijktijdig waarmaken.

Nieuwe dilemma’s

Er is echter een moeilijke balans om opkomende technologieën toe te passen in innovaties. Ze brengen onzekerheden met zich mee. Denk maar aan gezondheidsrisico’s bij bepaalde nano-materialen. Als een bedrijf te snel innoveert loopt het de kans de bal op sociaal of milieu vlak mis te slaan. Innoveert het te traag dan verliest het misschien ten voordele van de concurrentie. Door tijdens het innovatie proces voldoende hypotheses te maken over mogelijke problemen, de meest mogelijke problemen te behandelen en de impact na de implementatie te monitoren kan een bedrijf in dit dilemma een evenwicht genereren.

Cleantech kan wel degelijk een sleutelrol spelen om onze maatschappij in de toekomst leefbaar te houden. Maar om het echt tot een succesverhaal te maken is er nood aan een constructievere dialoog tussen de bedrijfswereld, overheden, milieuactivisten en andere sociaal bewuste groeperingen. Er is nood aan een ander soort maatschappelijk debat, niet over wat er fout gelopen is in het verleden, maar een participatie in het innovatie proces over wat we wel willen in de toekomst.

Referentiemateriaal:

Het wat en waarom van cleantech in Vlaanderen Afgelopen dinsdag organiseerde iCleantech Vlaanderen de Cleantech Connect conferentie in Brussel. De conferentie bracht regionale en internationale spelers samen om de toekomst van cleantech en de kansen voor Vlaanderen te bespreken.

Column: Pleidooi voor meer luxe

Column: Pleidooi voor meer luxe

Als iedereen wereldwijd zou leven als een Belg, hadden we maar liefst 4,3 planeten nodig. Dat was het verdict van het Living Planet Report 2014 enkele weken geleden. Weet je nog, het stond op alle voorpagina’s. We werden even wakker geschud voor we collectief terug op snooze drukten. Als ik het regeerakkoord lees, ben ik er zelfs van overtuigd dat de wekker gewoon weg bespaard is.

De meeste…

View On WordPress

Toekomstscenario IMF: “Wat als olieprijs 20% stijgt in 2015?”

Toekomstscenario IMF: “Wat als olieprijs 20% stijgt in 2015?”

In de World Economic Outlook van oktober 2014 schrijft het IMF een interessant toekomstscenario met als premisse: wat als de olieprijs in de loop van 2015 met 20% stijgt. Het olieshock-scenario dat er kan komen onder invloed van het conflict met Islamitische Staat in Irak en Syrië. 

Opvallend veel doom and gloom in in de World Economic Outlook(oktober 2014) van het IMF. Er wordt wel nog altijd…

View On WordPress

Heerlijk: Letse fietsers immiteren automobilisten

Wat als fietsers evenveel plaats innamen als auto’s? Enkele Letse fietsactivisten hebben dat op formidabele manier gedemonstreerd naar aanleiding van de jongste autoloze zondag (22 september) in Riga.

Kernfusie goedkoper dan steenkool

Kernfusie goedkoper dan steenkool

Nuclear fusion display at Weiss Energy Hall, by Katherine Fellows, CC Flickr

Nuclear fusion display at Weiss Energy Hall, by Katherine Fellows, CC Flickr

Als er één zaak zeker is in deze wereld is het wel de complete onvoorspelbaarheid van onze toekomst. En de motor die onze dromen tot mogelijkheden drijft, loopt op energie. De technologische wapenwedloop tussen de verschillende energiespelers hebben we hier de afgelopen jaren voldoende belicht. En we blijven dat doen.…

View On WordPress

Nieuwe regering over plastic zakjes: “de beoogde gedragsverandering is gerealiseerd”

Nieuwe regering over plastic zakjes: “de beoogde gedragsverandering is gerealiseerd”

“De milieuheffing (zgn. picknicktaks, op wegwerptassen en –zakken, wegwerpeetgerei, platen, vellen, foliën, stroken, strippen en andere platte producten, bladaluminium) wordt opgeheven, omdat deze heffing de beoogde gedragsverandering heeft gerealiseerd waardoor de opbrengsten nog amper opwegen tegenover de administratieve kosten in hoofde van zowel de overheid als het bedrijfsleven.”

I wish.…

View On WordPress

Vragen bij de notie “Gratis Geld”

Vragen bij de notie “Gratis Geld”

Waarin Wim Deprez nog één keer uitgebreid terugkomt op de Tegenlicht-reportage “Gratis Geld” over het algemeen basisinkomen. Eerder brachten alle enkele andere Zeronauten hun commentaren bij de Tegenlicht-aflevering

De eerste keer dat ik in aanraking kwam met de werkgroep rond het “Onvoorwaardelijk Basisinkomen” (zie basisinkomen.be en basisinkomen.nl) was eind april van dit jaar, toen Joeri…

View On WordPress

Warm aanbevolen: Passie bij de AP Hogeschool

Warm aanbevolen: Passie bij de AP Hogeschool

Hoe hard werkt jouw hart? Werkt het gezellig acht uur per dag met je mee, of houdt het zich in stilte bezig tot je thuis aan je echte passie kan beginnen? En wat is dat eigenlijk, passie? Met een recordaantal depressies en burn-outs in België komt de Studium Generale 2014-2015 van de AP Hogeschool als geroepen.

Onder de titel ‘Passie: Leven en werken voorbij de grens’ nodigt de school tot april…

View On WordPress

Taxistop en VAB lanceren carpool-app

Taxistop en VAB lanceren carpool-app

De carpool-app maakt het mogelijk om ritten te delen in binnen- en buitenland, éénmalig, maar ook voor dagelijkse woon-werkverplaatsingen.

In het dagelijks woon-werkverkeer is slechts 7% carpooler. Maar 71% van de Vlamingen is het er wél mee eens dat er meer maatregelen moeten genomen worden om het carpoolen te stimuleren. De buitenproportionele steunmaatregelen voor bedrijfswagens – een…

View On WordPress